Formació professional de treballs en alçada

Dia i Hora: 27-29 de setembre. 14 hores. Matins.
Lloc: Espai 114 – C/ Francesc Layret 114, Badalona
Preu: 199 €

Descripció del curs

Aconsegueix el certificat necessari per poder treballar en alçada

Objectiu:

L’Objectiu d’aquest curs és proporcionar als participants una formació especialitzada i complerta, que aporta els coneixements necessaris per a realitzar treballs en alçada.

Programa del curs:

MÒDUL 1. EQUIPS D’ACCÈS EN ALÇADA – 12h

Apartat 1: Escales manuals. Bastides: Bastides de cavallets / Bastides tubulars / Bastides mòbils / Bastides penjades.

Apartat 2: Equips alpins (sistemes mitjançant cordes)

Equip necessari  (cordes, connectors, arnesos, caps d’ancoratge, aparells de progressió, cadira, petate, senyalització)

Tècniques (tècniques sobre nusos,  tècniques d’instal·lació d’esteses de treball i seguretat, tècniques de progressió vertical, tècniques de progressió horitzontal, tècniques especials, tècniques d’evacuació).

Sistema de protecció anticaigudes.

Apartat 3: Senyalització de la zona d’accés

MÒDUL 2. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS – 2h

Apartat 1: Principis bàsics de la seguretat

Apartat 2: Riscos més habituals

Riscos derivats de la utilització de productes químics. Riscos derivats dels equips i útils. Riscos derivats de contactes elèctrics. Riscos derivats de l’exposició a raigs solars. Riscos derivats del disseny dels llocs de treball. Riscos derivats de caigudes. Riscos derivats de les situacions de treball. Equips de protecció individual.

Omple el formulari

Contáctanos

Per tot l’anterior, sol·licitem que marqui les caselles en conformitat a la Política de Privacitat