Gestió del marge; el secret del benefici

Dia i Hora: 9-30 novembre. 16 hores. Matins.
Lloc: Espai 114 – C/ Francesc Layret 114, Badalona
Preu: 250 €

Descripció del curs

Guanya diners amb la correcta gestió de les teves compres

L’àrea de Compres i Contractació a les nostres empreses és el capítol econòmicament més important del compte de resultats després dels Ingressos, tot i que és una àrea de l’Empresa desconeguda i a vegades atomitzada en la seva gestió. Davant el seu innegable pes en els resultats i la salut de l’Empresa, aquesta necessita comprendre les dinàmiques de la massa de Compres i Despeses, para gestionar convenientment els riscos i els avantatges que provenen d’aquella àrea, així com accelerar la contribució de rendibilitat des del capítol d’adquisicions.

Dirigit a :

Empresaris, Consellers, Delegats, Directors Generals, Gerents, Directors de Compres o Responsables d’altres àrees amb responsabilitat en les Compres i contractació de petites, mitjanes o grans empreses, que necessitin optimitzar i avançar cap a una gestió de Compres i Contractacions més eficaç. Departaments de Compres que requereixin actualitzar els seus coneixements i eines de gestió

Contingut

Mòdul I: Impacte de l’àrea de Compres i Contractació, missió i responsabilitats .

Mòdul II: Gestió estratègica de l’àrea de Compres i Contractació. La gestió del risc i l’avantage en l’àrea de compres

Mòdul III: Desenvolupament del procés tàctic de les Compres.

Mòdul IV:  Monitorització de la gestió de Compres i aprovisionaments

Omple el formulari

Contáctanos

Per tot l’anterior, sol·licitem que marqui les caselles en conformitat a la Política de Privacitat