Curs d’intel·ligència emocional (2a edició)

Inici: 20 de febrer de 2020
Durada: 30h
Horari: Dijous de 18:00h a 21:00h (10 sessions)
Lloc: Espai 114 – C/ Francesc Layret 114, Badalona

Objectius del curs

Objectius generals

 • Millorar la capacitació professional per poder utilitzar la intel·ligència emocional en el treball.
 • Aprendre què és la Intel·ligència Emocional i quin impacte té a la nostra vida a nivell cognitiu, actitudinal i psicològic
 • Conèixer quines són les emocions bàsiques per a gaudir d’unes millors relacions intrapersonals i interpersonals.

Objectius específics

 • Identificar el nou enfocament de la intel·ligència per desenvolupar programes d’aplicació en àmbits laborals.
 • Identificar les pròpies respostes emocionals i les seves causes.
 • Potenciar l’autoconeixement com a base per al desenvolupament de la intel·ligència emocional.
 • Desenvolupar l’empatia i la comunicació.
 • Utilitzar i expressar intel·ligentment les emocions en àmbits professionals
 • Aprendre a identificar patrons emocionals propis, avaluar la seva repercussió en l’àmbit personal, social i laboral.
 • Aprendre a reconèixer les emocions alienes, identificar com ens afecten per instaurar conductes que permetin una millora en les relacions interpersonals.
 • Aprendre quines són les competències emocionals bàsiques i com entrenar-les.
 • Desenvolupar en l’alumne una apertura de consciència que permeti un millor auto lideratge emocional des d’una perspectiva d’ecologia emocional personal.

Continguts del curs

1. Intel·ligència Emocional. Marc conceptual i orígens.

1.1. Què significa emocional? Definició d’emoció i estat emocional.

1.2. Orígens: Intel·ligències Múltiples de Gardner, Intel·ligència Emocional de Goleman.

1.3. Construcció de les emocions. Conceptes bàsics sobre l’anatomia i funcionament del sistema límbic.

2. Consciència emocional

2.1. Quines són les emocions bàsiques?

2.2. Funcions de cada emoció.

2.3. Classificació de les emocions.

3. Habilitats socials.

3.1. La Intel·ligència emocional en la nostra vida quotidiana.

3.2. Identificació de patrons emocionals propis i aliens.

3.3. Els 4 processos bàsics per un auto lideratge emocional.

3.4. Les competències emocionals bàsiques.

3.5. La Intel·ligència emocional en les relacions intrapersonals.

3.6. La Intel·ligència emocional en les relacions interpersonals.

4. Ecologia emocional i salut.

4.1. Pautes per la millora de l’ecologia emocional personal i relacional.

4.2. Relació entre gestió emocional i salut.

5. Principals aplicacions de la Intel·ligència emocional en l’entorn laboral.

5.1. Millora de la comunicació i clima en els equips de treball.

5.2. Millorar qualitativa de les relacions interpersonals (dins de l’empresa i fora (clients, proveïdors).

Formadora: Isabel Lerín

Sóc àvida lectora. Tinc necessitat d’aprendre per comprendre, el que em porta a dir que sóc molt curiosa. Aprenent de Vida, en bona part, autodidacta. Optimista, apassionada, organitzada, flexible i molt creativa. Formadora amb 10 anys d’experiència en temes sobre el creixement personal.

Actualment imparteixo classes a l’AA.VV del meu barri a anònimes heroïnes de més de 50 anys. Desconec per què els herois no hi venen. També atenc de manera particular a diverses clientes. En les meves estones lliures faig art amb objectes de rebuig i peces oblidades.

soc formació Badalona Espai114 centre de negocis business center
criteria formació Badalona Espai114 centre de negocis business center

T'atenem per Whatsapp

Dill.-Dij. de 8:30h a 18:00h

Div. de 8:30h a 14:15h