Curs de resolució de conflictes

Inici 28 de maig de 2020
Durada: 30h
Horari: Dijous de 18:00h a 21:00h (10 sessions)
Lloc: Espai 114 – C/ Francesc Layret 114, Badalona

Objectius del curs

Objectius generals

  • Ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

Objectius específics

  • Comprendre la naturalesa dels conflicte.
  • Analitzar els tipus de conflictes que es poden donar a les organitzacions.
  • Optimitzar el factor comunicació davant les situacions conflictives.
  • Utilitzar les estratègies adequades per a la gestió de conflictes.
  • Potenciar la utilització de la mediació i la negociació per arribar a acords favorable.
  • Preparar adequadament una mediació/negociació, maximitzant el control de les variables que intervenen en cada procés.
  • Definir els objectius mínims i màxims per a la mediació/negociació de conflictes i aplicar l’estratègia més adient.
  • Seguir un procés sistemà0c de mediació/negociació per a controlar la situació i arribar a un acord favorable.

Continguts del curs

1. El procés de la comunicació i la resolució de conflictes.

1.1. La comunicació interpersonal.

1.2. Tipus de comunicacions.

1.3. La comunicació eficaç.

1.4. Resolució de conflictes en la nostra vida. Comunicació i resolució de conflictes.

2. Resolució assertiva dels conflictes.

2.1. Conflictes que ens envolten i la seva gestió.

2.2. Habilitats per a una comunicació eficaç.

2.3. Escolta activa, rapport, feed-back, el missatge.

2.4. L’assertivitat: què és, com parlar amb assertivitat i desenvolupar-la.

2.5. Gestió de les emocions. Conèixer les nostres emocions i aprendre a gestionar-les.

3. Empatia: habilitat per resoldre conflictes.

3.1. Empatia i estils de comportament. Establiment d’acords mútuament favorables i negociació eficaç.

3.2. Empatia: què és, com aplicar-la i com desenvolupar-la.

3.3. Estils de comportament: entendre i aprendre com es comporta la persona per millorar l’empatia.

3.4. Gestionar i aconseguir acords favorables per a les dues parts.

3.5. Negociar eficaçment (guanyar-guanyar).

3.6. Els diferents tipus de conflictes.

4. Metodologia per resoldre conflictes.

4.1. Metodologia efectiva per a resoldre conflictes.

4.2. La mediació i la negociació.

4.3. Com arribar a acords favorables.

5. Els estils de negociació.

5.1. Models de negociació: Negociació per posició, Negociació per principis i

5.1. Negociació per situació.

5.1. Fases de la negociació.

5.1. Preparació de la negociació.

5.1. Definició dels objectius: anàlisis de les solucions, establiment dels objectius concrets de la negociació, pla de concessions.

5.1. Estudi del mitjà.

5.1. Estudi dels homes i els seus mòbils: argumentari, regles del joc, assaig, supòsit fals.

5.1. Planificació de la negociació.

5.2. Avaluació de la relació de forces La identitat global.

5.3. Els valors.

5.4. Els estatuts.

5.5. Els poders.

5.5. Estratègies per una negociació eficaç: determinació de possibles acords que cal negociar.

5.7. La banda de objectius.

5.8. Conducció de la negociació.

5.9. Discussió.

5.10. La informació en la negociació.

5.11. Problemes de forma.

5.12. Propostes.

Formadora: Carme Jiménez

Coach ACC personal, executiu i d’equips, acreditada per ICF. Consultora d’imatge personal i corporativa. Formadora especialitzada en Soft Skills i desenvolupament personal. Facilitadora certificada de la Metodologia LEGO® Serious Play ™. Emprenedora.

Des de fa 9 anys, acompanyo persones en processos de canvi personal o professional, i ajudant-los a millorar la seva comunicació a través de la imatge que transmeten.

Entre les meves intervencions més rellevants puc esmentar organitzacions com: Universitat Autònoma de Barcelona, IED-Institut Europeu de Disseny, Barcelona Activa – Escola de competències, Sabateries Casas, La Akademia, entre altres…

soc formació Badalona Espai114 centre de negocis business center
criteria formació Badalona Espai114 centre de negocis business center

T'atenem per Whatsapp

Dill.-Dij. de 8:30h a 18:00h

Div. de 8:30h a 14:15h