Petita empresa

Avantatges i desavantatges de crear la teva startup

En embarcar-te en la creació de la teva startup, és crucial considerar tant els avantatges com els inconvenients. Tot i ser una empresa petita, podem aprofitar al màxim el nostre negoci més recent.

Si estàs buscant que la teva empresa tingui certs avantatges, has de saber que aquestes empreses ofereixen:

  • Agilitat: Les startups es basen en tecnologies actuals i disposen de les eines necessàries per obtenir informació ràpidament. Al ser empreses petites sense un gran desenvolupament, opten per enfocar-se en tecnologies que puguin ajudar a àmbits concrets que vulguin aconseguir.

  • Adaptació: Igual que amb la rapidesa en l’obtenció d’informació, en ser empreses petites en desenvolupament, no disposen d’un pla de negocis establert de manera fixa i estudiada rigorosament. Per tant, poden adaptar-se a les tendències, canvis en els mercats i diferents necessitats dels clients, que s’interposin en el camí d’aquestes empreses.
  • Facilitats legals. El projecte de Llei d’Startups inclou mesures fiscals i burocràtiques per fomentar la creació i inversió en aquestes empreses tecnològiques. Inclou incentius fiscals, com ara reduccions en impostos corporatius i sobre la renda, a més de facilitar la constitució d’empreses de manera telemàtica sense costos notarials. Coneix la llei en profunditat en aquest enllaç: https://portal.mineco.gob.es/ca-es/comunicacion/Pagines/211210_agenda.aspx

Però, d’altra banda, les Startup tenen altres desavantatges que hauràs d’analitzar abans de la seva creació, com:

  • Insatisfacció: Les empreses petites han de prendre la posició d’altres empreses per a posicionar-se en el mercat. Aquesta, és una tasca difícil, tenint en compte, que el desenvolupament d’aquest tipus de negoci és lent i no gaire clar. Per tant, no assolir resultats o una oportunitat de creixement clara pot influir en la motivació dels treballadors.

  • Sous baixos: Construir una petita empresa requereix una inversió mínima i una contribució de diners periòdica per a mantenir l’empresa. Assolir pocs beneficis forma part d’aquest procés de creació d’empresa, sobretot si és un negoci petit i s’està començant a introduir en el mercat. A més, existeixen riscos de perdre inversions en projectes que al final no tenen èxit pels canvis freqüents en el mercat.

Una vegada analitzats aquests avantatges i desavantatges bàsics que impliquen la creació d’una Startup, pots començar a prendre la teva decisió.

Som el Centre de Negocis de Badalona, per donar visibilitat i possibilitats al teu negoci. A Espai 114 junts formem un equip; volem inspirar-te i acompanyar-te.