Què és el lideratge democràtic

T’agradaria treballar en un equip on tothom fos escoltat i valorat? D’això es tracta el lideratge democràtic, que t’expliquem a continuació.

És un estil de direcció modern i efectiu, en la qual els líders treballen en col·laboració amb el seu equip per arribar a unes metes comunes.

És mètode de treball on l’estil de direcció fa participar activament a tots els membres de l’equip, sigui per prendre una decisió o per arribar a metes comunes. Aquest mètode de treball és ideal perquè assegura que totes les opinions siguin considerades i que tots els membres de l’equip se sentin escoltats. Això provoca un increment de la implicació amb l’empresa i també nivells molt alts de proactivitat.

 

 

A continuació t’expliquem quines són les seves característiques.

  • Mantenir una comunicació sana amb tots els membres del grup. 
  • Gran adaptació als canvis. Aquesta flexibilitat els permet respondre de manera més positiva tant als canvis com els desafiaments.
  • Foment d’un bon ambient de treball i una bona col·laboració entre l’equip.
  • Delegació de responsabilitats. Aquesta és una de les més importants, ja que en fer això les possibilitats de què tota la càrrega laboral recaigui sobre una única persona, és mínima.

 

 

Per últim, t’expliquem algun dels avantatges d’aplicar aquest mètode de lideratge:

  • Es treballa a crear un ambient segur perquè tothom pugui donar les seves idees.
  • Tots els membres del grup tenen un paper actiu en la presa de decisions i en la consecució de les metes.
  • Tothom experimentarà un major sentiment de permanència.
  • S‘aconsegueix un equip eficient i amb una millor capacitat d’aprofitar oportunitats.
  • Els treballadors a llarg termini mostren una major satisfacció laboral.
  • L’equip guanya autonomia i es senten segurs de les seves accions i decisions.

Ara que ja coneixes el lideratge democràtic i totes les seves característiques i avantatges, t’animes a aplicar-lo?

Som el Business Center de Badalona, ​​per donar visibilitat i possibilitats al teu negoci. A Espai 114 junts formem un equip; volem inspirar-te i acompanyar-te.