Autónomos

Vaig a donar-me d’alta com a autònom!

L’alta d’autònoms, també conegut com el procés de donar-se d’alta com a treballador independent, freelancer, és el tràmit necessari per iniciar una activitat econòmica de forma independent. Aquí tens informació rellevant sobre aquest procés:

Primerament, hem d’explicar que no és necessària la signatura digital per donar-se d’alta com a autònom en la majoria dels casos. El procés d’ alta es pot realitzar de forma presencial o telemàtica, i no es requereix específicament una signatura digital per completar-lo.

No obstant això, és important esmentar que la signatura digital pot ser utilitzada en altres tràmits i gestions relacionades amb la teva activitat com a autònom, com la presentació de declaracions tributàries o la realització de tràmits en línia. La signatura digital aporta validesa jurídica i seguretat a les transaccions electròniques, i pot facilitar l’ agilitat i comoditat en aquests processos. Generalment, sí que és necessària si aquesta alta te l’acaba realitzant la teva assessoria de confiança.

Agència Tributària: Has de donar-te d’alta a l’Agència Tributària per obtenir un número d’identificació fiscal (NIF) com a autònom. Això implica registrar-te en el cens d’empresaris, professionals i retenidors i presentar el model 036 o 037, on proporcionaràs informació sobre la teva activitat, règim fiscal i obligacions tributàries.

El model 036 és un document de gran importància per als autònoms i empreses a Espanya. Per exemple, mitjançant el model 036, els autònoms i empreses poden seleccionar el règim d’ IVA que desitgin aplicar, ja sigui el règim general o algun dels règims especials disponibles. Aquesta elecció té implicacions en els procediments de liquidació de l’ IVA i les obligacions fiscals a complir.

Seguretat Social: Com a autònom, has de donar-te d’alta en el règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social. Has de seleccionar la base de cotització que millor s’adapti als teus ingressos i necessitats. La base de cotització determinarà l’import de les cotitzacions socials que hauràs de pagar mensualment i també influirà en les prestacions per malaltia, maternitat, jubilació, entre d’altres. Amb l’entrada en vigor l’1 de gener de 2023 del Reial decret llei 13/2022 de 26 de juliol de 2022, s’estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d’activitat.

Activitat professional: Depenent de la teva activitat professional, és possible que necessitis obtenir llicències, permisos o autoritzacions específiques abans d’iniciar el teu negoci. Aquests requisits varien segons l’ activitat i la normativa de cada municipi o comunitat autònoma.

Ajuts i bonificacions: Hi ha alguns ajuts i bonificacions per als nous autònoms, com la tarifa plana d’autònoms, que implica pagar una quota reduïda durant els primers mesos d’activitat. És recomanable informar-se sobre aquestes mesures per aprofitar els beneficis disponibles.

Per exemple, durant el període 2023-2025, les persones que causin alta inicial en el Règim d’autònoms podran sol·licitar l’aplicació d’una quota reduïda (tarifa plana) de 80 euros mensuals durant els primers 12 mesos d’activitat. La sol·licitud es realitzarà en el moment de tramitar l’alta.

Podran beneficiar-se d’ aquestes condicions les persones autònomes que no hagin estat donades d’ alta en els dos anys immediatament anteriors a la data d’ efecte de la nova alta, o bé tres anys, en cas d’ haver gaudit prèviament d’ aquesta deducció.

Obligacions fiscals: Com a autònom, has de complir amb les teves obligacions fiscals, com presentar declaracions d’impostos periòdiques (com el model 303 d’IVA o el model 130 d’IRPF si ets estimació directa simplificada) i portar una comptabilitat adequada dels teus ingressos i despeses. Llibres comptables. Registre de factures. Control d’ ingressos i despeses. Actualització periòdica.

Si tens vas a gestionar la teva alta en el règim d’autònoms, assassina’t a Espai 114 i Lladó Grup Consultor. És important recopilar informació sobre l’ experiència i reputació de la consultora, així com les seves àrees d’ especialització i els serveis que ofereixen. A més, és recomanable consultar referències i opinions d’ altres autònoms o empreses que hagin utilitzat els seus serveis. D’ aquesta manera, l’ autònom podrà prendre una decisió informada i comptar amb l’ assessorament adequat per a la seva situació específica.

Som el Business Center de Badalona, per donar visibilitat i possibilitats al teu negoci. A Espai 114 junts formem un equip; volem inspirar-te i acompanyar-te