autonom

¿Em faig autònom o constitueixo una societat?

L’elecció entre fer-se autònom o constituir una societat depèn de diversos factors. 

Aquí us proporcionaré una visió general de les dues opcions perquè pugueu prendre una decisió informada.

Ser autònom vol dir treballar de manera autònoma i ser l’únic responsable del teu negoci. Alguns avantatges de ser autònom inclouen:

Facilitat d’establiment: donar-se d’alta com a autònom és un procés relativament senzill i ràpid. En pocs dies es pot tramitar correctament, tot i que t’aconsellem que ho facis de la mà d’un assessor qualificat, com Lladó Grup Consultor.

Control total: tindreu control total sobre el vostre negoci i la presa de decisions.

Menys requisits legals: els autònoms tenen menys obligacions i requisits legals que les empreses. Depenen de varis factors, i no tots els autònoms tenen les mateixes obligacions davant les institucions públiques. Cal que t’informis bé abans de realitzar les altes.

Beneficis fiscals: algunes despeses relacionades amb la seva activitat professional es poden deduir de la declaració tributària.

Tanmateix, també hi ha alguns desavantatges:

Responsabilitat il·limitada: com a autònom ets responsable personalment de tots els deutes i obligacions contrets pel teu negoci. La responsabilitat il·limitada pot ser un factor important a tenir en compte a l’hora de decidir si esdevenir autònom o constituir una empresa. Si valoreu protegir els vostres actius personals i separar les vostres finances personals de la vostra empresa, pot ser preferible formar una associació.

Limitacions de creixement: ser autònom pot dificultar l’obtenció de finançament per ampliar el vostre negoci. Recursos econòmics limitats. Capacitat d’inversió limitada. Limitacions de temps i capacitat. Limitacions del mercat i de la competència.

D’altra banda, constituir una societat implica crear una persona jurídica separada dels socis. Alguns dels avantatges de constituir una empresa són:

Responsabilitat limitada: En una societat implica que els socis o accionistes no són personalment responsables dels deutes i obligacions de la societat, limitant la seva responsabilitat al capital o accions que s’hagin invertit en la mateixa. Això protegeix els teus béns personals en cas de dificultats financeres de la societat.

Major capacitat de finançament: és més fàcil obtenir finançament per a una empresa mitjançant préstecs o venda d’accions. Hi ha entitats financeres que tenen productes de finançament específics per a projectes incipients, que compleixin alguns requisits.

Creixement i expansió: una societat ofereix més oportunitats de creixement i expansió si ho comparem amb un professional autònom. La imatge d’una societat es caracteritza per una estructura organitzativa més formal i complexa, amb la participació de múltiples socis o accionistes, una clara divisió de responsabilitats i una major capacitat de finançament i creixement empresarial. D’altra banda, la imatge de persona autònoma mostra una persona treballant de manera autònoma, assumint tota la responsabilitat del seu negoci i amb una estructura més senzilla, però amb menys capacitat de creixement i menys protecció del seu patrimoni personal.

Tanmateix, també hi ha alguns desavantatges:

Major complexitat administrativa: Les empreses tenen més requisits legals i comptables, la qual cosa implica més tràmits i costos associats. Tràmits constitucionals. Obligacions comptables i fiscals. Organismes de govern. Modificacions i canvis en la societat.

Major supervisió i regulació: Les empreses estan subjectes a regulacions i auditories més estrictes.

És important avaluar les vostres necessitats, objectius i circumstàncies específiques abans de prendre una decisió. A més, s’aconsella demanar l’assessorament d’un professional, com un advocat o un assessor fiscal, per obtenir una guia més precisa i personalitzada en funció de la seva situació.

Des d’Espai 114 et donem suport a l’hora d’emprendre la teva empresa oferint-te eines d’emprenedoria, domiciliació d’empresa i activitats professionals, solucions financeres, consultoria, espai coworking…

Som el Business Center de Badalona, per donar visibilitat i possibilitats al teu negoci. A Espai 114 junts formem un equip; volem inspirar-te i acompanyar-te.