Què és i per què serveix un pla de màrqueting

Què és i per què serveix un pla de màrqueting

El pla de màrqueting és un document on hi trobem un anàlisi de la situació de l’empresa, els objectius que es volen aconseguir, les estratègies a seguir i la planificació per dur-les a terme.

És la guia que orienta a l’empresa a l’hora de decidir els passos que s’han de fer en tot moment. Aquest document acostuma a tenir un any de vigència, ja que és convenient revisar-lo de manera anual i renovar-lo. Caldrà desenvolupar nous objectius, tornar a investigar i avaluar el mercat i la competència, el nostre target, el que hem assolit i el que no. Amb tot això, podrem tornar a plantejar un nou pla que s’adapti a la nova realitat.

Encara que és un procés bastant pesat i llarg, hem de tenir en compte que és important validar la informació per saber si ha funcionat tot el que s’havia plantejat i avaluar la situació actual.

Per què és important el pla de màrqueting?

– Per conèixer la teva quota de mercat i, per tant, tenir una millor visió del sector.

– Per entendre millor a la teva competència i els teus punts forts.

– Per enfocar millor els objectius i garantir una bona resolució d’aquests.

– Per avaluar periòdicament si funcionen o no les teves accions.

Fases del pla de màrqueting

Dins del pla cal destacar quatre parts importants:

Aquest és un esquema de Silvia Mazzoli amb les fases més rellevants i, dintre d’aquestes, quins són els passos a seguir per completar bé un bon pla de màrqueting per la teva empresa. I com ja hem comentat un bon pla de màrqueting és important ja que ajuda a tenir una visó més clara dels objectius i permet optimitzar i aconseguir els objectius plantejats d’una manera més organitzada.

Som el Business Center de Badalona, per donar visibilitat i possibilitats al teu negoci.

A Espai 114 junts formem un equip; volem inspirar-te i acompanyar-te.