presentacion

Formació bonificada i ERTOs

Formació bonificada: millora la competitivitat de la teva empresa formant els teus empleats.

La formació dels treballadors és un aspecte decisiu en l’èxit de les empreses. Si tenen els coneixements i les habilitats adequades, són treballadors productius perquè ajuden a les empreses a ser competitives.

El mercat laboral actual requereix que tothom actualitzi constantment els coneixements i les habilitats per adaptar-se als canvis específics de la indústria.

Actualment, la competència entre empreses està augmentant, i és llavors quan la formació bonificada esclata per a les empreses. Per marcar la diferència cal formar els empleats.

La formació bonificada, també anomenada formació contínua o programada, permet a les empreses proporcionar als seus treballadors cursos de formació. Aquests estan relacionats amb l’activitat de l’empresa o el lloc de treball, de manera que les seves habilitats professionals i competències s’actualitzen o milloren.

 

formació bonificada

FUNDAE neix amb l’objectiu de reforçar la importància de la formació dins de les empreses, per adaptar-nos a un mercat laboral creixent on és imprescindible anticipar-se a les necessitats que pugui tenir la teva empresa.

Tota empresa que cotitzi per als seus treballadors en el Règim General de la Seguretat Social, disposa d’una quota per finançar la formació dels seus empleats. Grans empreses, PIMEs, associacions, fundacions o organitzacions no governamentals (ONG).

Aquesta formació és una formació gratuïta per als treballadors i té un cost de 0 euros per a les empreses, jaque l’import de la formació és bonificable en les quotes de la Seguretat Social.

Com es procedeix per beneficiar-se de la Formació Bonificada?

L’empresa ha de pagar la factura abans de l’inici del curs i el mes següent a la finalització del curs, podrà aplicar-se la bonificació que li correspongui en el pagament de la Seguretat Social d’aquell mes.

Nota: Autònoms i funcionaris de l’administració pública no poden beneficiar-se d’aquesta formació.

 

treballadors erto

ERTOs i formació bonificada en empreses

Amb mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, moltes empreses es van veure directament o indirectament afectades per la crisi sanitària i van sol·licitar un expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO).

Els treballadors afectats per un ERTO podran realitzar formació bonificada. Així ho estableix l’article 5 del Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació en l’àmbit laboral. Aquesta indica que:

“Hi podran participar els treballadors assalariats que prestin els seus serveis en empreses o en entitats públiques no incloses en l’àmbit d’aplicació dels acords de formació en les administracions públiques i cotitzin a la Seguretat Social en concepte de formació professional, inclosos els treballadors fixos discontinus en els períodes de no ocupació, així com els treballadors que accedeixin a situació d’atur quan es trobin en període formatiu i els treballadors afectats per mesures temporals de suspensió de contracte per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, en els seus períodes de suspensió de ocupació “, és a dir, els treballadors que hagin estat afectats per un ERTO.

Per aquest motiu, aprofitant aquesta situació tant difícil per a l’empresa, et recomanem que utilitzis aquest temps per formar el teu equip, tant si estan teletreballant, com si estan en ERTO.

 

treballadors formació

Si ets treballador i vols fer una formació relacionada amb el teu lloc de treball, hauràs de seleccionar el curs de formació i informar a la teva empresa que estàs interessat en fer un curs de recompensa per als treballadors, per autoritzar-lo.

Si ets una empresa, has de seleccionar l’acció formativa que vols que els teus empleats cursin o assessorar-vos per escollir quina formació s’adapta millor a vosaltres.

Si vols començar la formació bonificada per a la teva empresa, només hauràs de posar-te en contacte amb nosaltres.

 

Som el Business Center de Badalona, per donar visibilitat i possibilitats al teu negoci.

A Espai 114 junts formem un equip; volem inspirar-te i acompanyar-te.