La nova revolució és el “Treball no lineal”

Durant dècades, la jornada laboral començava a les 9 del matí i acabava a les 5 de la tarda amb només un descans al migdia per dinar. Gràcies a la pandèmia que acabem de passar, tot això ha canviat. Els treballadors han pogut organitzar-se la seva feina de manera autònoma i fer-ho quan ells ho volguessin.

Aquest canvi ha donat lloc a altres nous models de treball, inclosa la “jornada laboral no lineal”. Les persones que decideixen fer aquesta modalitat poden fer la feina fora del tradicional bloc d’horaris.

Treballant de manera asíncrona, és a dir, tenint diferents horaris que els seus companys, els treballadors poden completar les tasques amb molta flexibilitat i repartides al llarg del dia. El que aconseguim amb aquest nou mètode és que els empleats puguin adaptar els seus horaris de treball a les seves vides personals, en comptes que això sigui al revés.

 

 

Si mirem uns quants anys enrere, podem veure que les “jornades no lineals” no eren gaire conegudes. En canvi, ara mateix gairebé tothom té adoptada una forma de treball més flexible i això fa que en certa manera els treballadors
siguin molt més productius.

Està clar que no tots els empresaris donaran als seus treballadors aquest grau de llibertat. Però en el nou món laboral, les jornades “no lineals” tindran més protagonisme en alguns sectors.

Segons els experts, el treball asíncron té innombrables avantatges, sempre que es prenguin certes mesures.

El primer avantatge de tots és que una major flexibilitat sovint es converteix en una major productivitat., En lloc de concentrar-se durant 8 hores seguides, els empleats poden dividir la seva jornada en blocs que s’adaptin millor a les seves rutines i, d’aquesta manera, tenir més control sobre el temps.

 

 

El segon avantatge és que el treball se centra en els resultats y no en l’activitat que es realitza. Això porta als treballadors a tenir més control sobre el seu temps i com l’administren. Aquesta metodologia disminueix considerablement el risc de patir esgotament i estrès.

A més de tot això, el treball asíncron ens permet estalviar temps en els desplaçaments, realitzar tasques administratives en hores de baixa productivitat, maximitzar i aprofitar millor el temps lliure i estalviar diners fent els
àpats a casa.

El treball no lineal serà el nostre nou futur.

Som el Business Center de Badalona, per donar visibilitat i possibilitats al teu negoci. A Espai 114 junts formem un equip; volem inspirar-te i acompanyar-te.